За Тутракан
В града и околностите
История на града
Карта на града
Заведения и хотели
Хотели
Ресторанти и барове
Култура и история
Архитектурен резерват Рибарска махала
Музеи и исторически паметници
Мемориал "Военна гробница - 1916 год."
Манастири и църкви
Изкуства и занаяти
Дунавски риболов и лодкостроене
Природни забележителности и туристически маршрути
Защитена местност "Калимок Бръшлен"
Туристически маршрути
Празници и фестивали
Празник на реката
Фестивал на кайсията
Международен фестивал "Речни ноти"
Чествания, спектакли и обичаи
Разни
Туристически агенции
Телефонен указател
Фото галерия
Туристически маршрути:

1. Тутракан и реката

Архитектурен резерват «Рибарска махала» - Етнографски музей «Дунавски риболов и лодкостроене» - /ОВМ/ ЗМ «Калимок-Бръшлен»
Река Дунав е най-важният и благоприятен природнотуристически ресурс за община Тутракан. Тук реката прави впечатляващ разлив западно от града и представя невероятно красива гледка при залез, когато слънцето бавно се потапя в спокойните води. Един град, една река и една обща съдба, свързала ги завинаги от бурната древна история до днес. Затова и лицето на града е обърнато на север - към реката. Наличието на многобройни природни забележителности и богато културно-историческо наследство са подходящи за развитие на сезонен и целогодишен туризъм. В Тутракан е единственото в страната естествено обособило се по поречието рибарско селище.
Архитектурен резерват „Рибарска махала”, с присъщата си самобитност, чистота и
възрожденски дух, е съхранена за поколенията в своя автентичен вид. С рибарските мрежи, с лодкарските работилници и рибарските къщи, тя напомня като жива легенда за този най-стар поминък на нашите прадеди. Рибарска махала е разположена в североизточната част на Тутракан, паметник на културата от национално значение, с висок статут на автентичност.
Етнографски музей “Дунавски риболов и лодкостроене”. Напълно закономерно е основната характеристика на града от миналото - риболовът и лодкостроенето да
са отразени в единствената в България и по цялото поречие на Дунава експозиция на Етнографски музей “Дунавски риболов и лодкостроене”,  който е една от туристическите атракции на Тутракан. Музеят се помещава в сграда паметник на културата от местно значение, от началото на ХХ в. В неговите зали са съхранени автентични уреди и пособия за риболов от древността до наши дни. Посетителят добива пълна представа за лодкостроенето, риболова и неговото развитие по река Дунав и прилежащите му блата и езера. По този
2. Началото - Археологически резерват „Античен кастел - Трансмариска” - Археологическа експозиция на Исторически музей
Археологически резерват „Античен кастел - Трансмариска” е разположен в пределите на съвременния гр. Тутракан. Със статут на паметник на културата от национално значение. Трансмариска е построена в кр. на ІІІ в. Като архитектура и научно-археологическа значимост е с над национална стойност. Реставрирана, консервирана и частично експонирана е кула №1 от Северната крепостна стена, като при техниката на реставрация са спазени античните строителни традиции. Обектът е синхронен по време на изграждане и  по отношение на своите културно исторически характеристики с обект " Южна
крепостна стена”. През 2001/2003 година, археологически e проучена Южната крепостна стена на късноримския кастел “Трансмариска” в гр.Тутракан, през 2005 г. приключи реставрацията и консервацията . Друг значим обект свързан с миналото на града е Исторически музей.
Експозицията разкрива славната близо 20 вековна история на града Проследява се хронологически развитието на тутраканския край от древността до освобождението от румънска окупация през 1940 г. Музеят разполага и с уникална иконна експозиция
от възрожденски икони от Тутраканската духовна околия и снети от църковна употреба старопечатни книги и църковна утвар.
3. Тутракан - символ на войните за национално обединение - Мемориален комплекс “Военна гробница - 1916 г.” - експозиция «Тутраканска епопея».
начин, значението на Етнографския музей далеч надхвърля националните ни граници. Музеят разполага и с впечатляваща минерална сбирка, дарение от НМ „Земята и хората”. Той е включен в новия списък на 100-те национални туристически обекта. В община Тутракан се намират 4 ОВМ /Орнитологични влажни места/ или 6 % от ОВМ в България. “Калимок,” “Пожарево” са защитени местности, а “Стената” все още няма природозащитен статут по Българското законодателство. Орнитологично влажните места в община Тутракан са туристическа атракция за хора с природнопознавателни интереси. Същевременно те дават възможност за отдих не само от национален, но и от международен мащаб.
Мемориален комплекс “Военна гробница - 1916 г.” е най-голямото военно гробище от войните за национално обединение, на територията на страната. Всяка година в първата неделя на месец септември на Мемориалния комплекс се провеждат възпоминателни тържества - панихида, в памет на войните, загинали в тази епична битка. Мемориален комплекс “Военна гробница - 1916” е паметник на културата от национално значение. Намира се на около 10 км. от гр. Тутракан. Съставна част от комплексното представяне на Тутраканската епопея е и новооткритата експозиция в Исторически музей, свързана с това величаво сражение.
историята на града ни свързана с битките за освобождение на Добруджа чрез фотоси, светлинен макет, вещи и оръжия. Комплексът е обект на национално поклонение и културно-исторически туризъм.
Храм "Успение Богородично", Старо Село.
Църквата "Успение Богородично" в Старо село е разрешена за строеж от султан Абдул Азис със специален ферман. Идеята за изграждането й споделят преселелите се от еленския Балкан заселници. Това е причината храмът да добие пълна прилика с църкви от този регион. През 1862г. започва строителство на каменна черква с дарения от доброволен труд от местното население. Интересен е фактът, че църквата се строи над земята, достатъчно висока, въпреки наложеното от административната власт изискване "да не надхвърля човешки бой". Само за няколко години църквата е построена, изографисана от майстори иконописци, а през 1867 официално осветена.
4. Религиозен маршрут
Параклис „Св.Георги Победососец”,
намиращ се на Мемориален комплекс „Военна гробница -1916 г.” Построен с финансовите средства на родолюбиви българи, за да се запази вечна паметта на хилядите воини, оставили костите си на добруджанска земя.
В нея подробно е представена тази част от
Храмовият празник на църквата е на 15 август, когато православният свят отбелязва Успение на Пресвета Богородица. За много кратко време църквата се превръща в център за духовно единение и нравствено пречистване.
Църква «Св. Николай», Църквата е построена с даренията на родолюбиви тутракански граждани и тържествено е осветена на 14 юли 1865 година.Катедралният храм се издига величествено с изключителната си архитектура. Църквата е трикорабна, като всеки от тях завършва на изток с полукръгла отвътре и отвън абсида. Храмът се различава коренно от църквите в другите крайдунавски градове. Разликата се състои главно в различното третиране на вътрешното пространство. Докато другите са с ясно очертан план - еднокорабни или трикорабни църкви, то при тутраканската черква проличава тенденция за създаване на равнораменен гръцки кръст по един компромисен начин. Голямата абсида се издига във височина почти на височината на наоса.
Поради това нейното пространство прелива в централното църковно пространство. Абсидата, тук се явява не като долепено тяло върху стената, а като част от нея. Красивата и оригинална дърворезба на царските двери, иконостасът и стенописите са изваяни от майсторите зографи на Тревненската живописна школа Захари Цанюв и неговия син Стефан.

Текето в Тутракан - Тюрбето на Сабри Хюсеин /Софта баба/ в Тутракан
Сабри Хюсеин е накшбендски шейх, живял вероятно от края на ХVІІІ до средата на ХІХ в. Тюрбето е построено, вероятно около средата на ХІХ в. Изградено е върху терасовиден терен, то представлява осмоъгълно пространство с полусферично куполно покритие. Осемте ъгъла на пространството преминават в купола, който завършва без отвор на върха си, стените на постройките са масивни, изградени с камъни, а прозорците с железни решетки.
            Днес, тюрбето продължава да е обект на посещение, не само от туристи, но и от поклонници мюсюлмани и християни, търсещи лек.
Али баба - теке в с.Варненци
Съществува народна легенда за лечебните способности на Али баба, който успял да излекува дъщерята на цар Иван Шишман. За да изрази своята благодарност, царят му дава парцел земя да построи манастир.
Манастирът е основан през ХVІІ в. и е едно от най - старите култови средища, посветено в служба на зетя на пророка Мохамед - Али.
5. Архитектурни паметници
Обреден дом - паметник на културата от 1897 г. Това е стара тутраканска прогимназия, построена от изкусни майстори строители, адаптирана днес за обреден дом със стенописи и витражи, с огледални зали и стилни мебели, умело съчетаващи традиции и съвременност, които допълват неизмеримата красота на сградата;
По ул.”Трансмариска” и ул.”Крайбрежна” в Тутракан се намира цял комплекс от сгради - архитектурни паметници от края на ХІХ и началото на ХХ век.

Сградата, в която от 1993 г. се помещава Исторически музей е известна като “Теодоровата къща”,собственост на търговеца Димитър Теодоров. Построена е през 1898 г. и е прототип на подобна сграда във Виена от края на ХІХ век.
e-mail   tictutrakan@gmail.com
ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ГРАД ТУТРАКАН
Copyright © 2010 by" touristcenter_tutrakan "All Rights reserved tictutrakan@gmail.com