За Тутракан
В града и околностите
История на града
Карта на града
Заведения и хотели
Хотели
Ресторанти и барове
Култура и история
Архитектурен резерват Рибарска махала
Музеи и исторически паметници
Мемориал "Военна гробница - 1916 год."
Манастири и църкви
Изкуства и занаяти
Дунавски риболов и лодкостроене
Природни забележителности и туристически маршрути
Защитена местност "Калимок Бръшлен"
Туристически маршрути
Празници и фестивали
Празник на реката
Фестивал на кайсията
Международен фестивал "Речни ноти"
Чествания, спектакли и обичаи
Разни
Туристически агенции
Телефонен указател
Фото галерия
ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ГРАД ТУТРАКАН
Виж повече...
Рибарската махала в Тутракан е едно уникално по характера си място. Това е единственото рибарско селище в страната, което се е обособило естествено по поречието на голямата река. Намира се в североизточната част на Тутракан и е разположено по протежение на крайбрежната ивица. Рибарската махала е архитектурен резерват с 48 сгради, паметници на културата. В началото на 90-те години на XX век по проект на Националния институт за паметниците на културата
са реставрирани две от къщите, има планове и за възстановяването на трета сграда.Махалата е възникнала в средата на XIX век и това й придава възрожденския вид. Някои от къщите са построени преди 150 – 200 години и това ги прави особено ценни. В миналото жителите на Тутракан са се препитавали предимно с два занаята, и двата обвързани неразривно с близката река Дунав – това са рибарство и лодкостроителство. Най-умелите рибари са били тутраканци, а местните лодки били използвани по цялото българско поречие на голямата река. В началото на XX век в града е имало 7 работилници за лодки, а повече от половината население се занимавало с лов на риба.Двата периода, през които Тутракан е бил в границите на Румъния – от 1913 г. до 1916 г. и след това от 1919 г. до 1940 г . – до известна степен нарушили традициите в местните занаяти, но не и тези в областта на риболова и строителството на лодки. По време на втората окупация с тези занаяти се препитавали предимно тутраканците от румънски произход, които съставлявали около 2/3 от населението на града. Българите се изхранвали със земеделие, обущарство, ковачество и др. Къщите в рибарската махала са два типа. Едните са построени върху каменни основи – маза, която е дълбока 1,5 – 2 метра. Този вид сгради имали само 2-3 стаи. Вторият тип къщи се характеризират с хоризонтално редените греди. За всички рибарски къщи е характерна липсата на двор – рибарите не се занимавали със земеделие. Във всеки дом на източната стена имало икона на Св. Никола, под която мъждукало кандило всеки път, когато стопанинът бил за риба. Най-много детайли от бита и живота на местните рибари и майстори на лодки могат да се видят в тутраканския етнографски музей. В Рибарската махала има хотел и ресторант, а съвсем наблизо се намира единствената останала лодкостроителница, която днес е модерна фабрика за лодки, малки яхти и водни колелета и работи с поръчки от цял свят.
e-mail   tictutrakan@gmail.com
Copyright © 2010 by" touristcenter_tutrakan "All Rights reserved tictutrakan@gmail.com